Cactinea

Preoblikuj svoje telo

Dodatak ishrani namenjen osobama sa sklonošću zadržavanja telesne vode i prirodnom predispozicijom skladištenja masnog tkiva u organizmu.
 • Pakovanje: 30 kapsula (19,5 g neto)
 • Sastojci: CactiNeaTM suvi vodeni ekstrakt ploda indijske smokve (Opuntia ficus-indica (500mg) (L.) Mill., Cactaceae)
 • Plod indijske smokve je značajan izvor vitamina C, dok crvena boja soka ploda potiče od pigmenata iz grupe betalaina (betanin i indikaksantin) i karotenoida. Pored toga, plod indijske smokve sadrži i flavonoide, kao što su kvercetin, izoramnetin i kempferol.
cactinea

Namena proizvoda

 1. Eliminacija viška telesne vode
 2. Smanjenje osećaja otečenih nogu usled zadržavanja viška telesne vode
 3. Preoblikovanje tela
 4. Smanjenje celulita
 5. Detoksifikacija organizma

 

Preporučena upotreba proizvoda: Odrasli uzimaju 2 do 4 kapsule dnevno tokom 7 do 10 dana. Kapsulu uzeti sa punom čašom vode. Najbrži efekti se postižu primenom 2 kapsule ujutru i 2 kapsule pre glavnog obroka.

Posebna upozorenja: Proizvod je namenjen odraslim osobama. Trudnice i dojilje ne treba da koriste CactiNea kapsule Osobe sa dijabetesom koje su na insulinskoj terapiji i/ili oralnim hipoglikemicima, treba da sa konsultuju sa lekarom pre upotrebe CactiNea kapsula, zbog mogućeg potenciranja dejstva lekova.

Edem je medicinski termin kojim se označava nakupljanje tečnosti u međućelijskom prostoru ili različitim organima. Obično se radi o nakupljanju vode ali povremeno to može biti i limfa.

Edem može  biti lokalizovan ili generalizovan.

Može se pojaviti na bilo kom delu tela, a najčešće se javlja na ekstremitetima (periferni edem), stomaku (ascites), plućima (plućni edem i pleuralni izliv) i licu. Pojava edema može biti nagla ili postepena.

Periferni edemi se manifestuju zategnutošću kože i mogu biti testasti ili elastični. Zbog uticaja gravitacije oni se najpre javljaju u delovima tela koji su bliži zemlji, posebno posle dužeg stajanja ili sedenja.

Kod testastih edema, za razliku od elastičnih, posle kraćeg pritiska prstom na koži ostaje udubljenje koje se sporo povlači. Ova vrsta edema obično ukazuje na ozbiljno oboljenje i zahteva skoro uvek medicinsko ispitivanje. S druge strane, elastični edemi obično upućuju na problem u cirkulacije limfe ili na smanjenu funkciju štitaste žlezde (hipotireozu).

Otoci očnih kapaka (periorbitalni edemi) se najčešće javljaju kod bubrežnih oboljenja ali mogu biti i deo konstitucije te kao takvi nemaju medicinski već estetski značaj.

Angioedem je otok koji se obično javlja na licu, jeziku i grlu ali može zahvatiti i druge delove probavnog trakta

Edem nastaje zbog pojačane propustljivosti krvnih sudova sa posledičnim izlaskom tečnosti u okolna tkiva i uvek zahteva urgentan medicinski tretman.

 

Koji su uzroci perifernih edema

Edeme nogu mogu uzrokovati brojna oboljenja uključujući:

 • Probleme sa venama odnosno proširenje vena i/ili loša funkcija venskih zalistaka kao i prisustvo tromba (ugruška) u venama, što sprečava povratak krvi iz nogu u srce sa posledičnom pojavom otoka. Edem uzrokovan ugruškom krvi obično se javlja samo na jednoj nozi dok druga oboljenja obično uzrokuju pojavu otoka na obe noge.
 • Bubrežna oboljenja – neke bubrežne bolesti koje se karakterišu pojačanim gubitkom belančevina mokraćom ili oslabljenom funkcijom bubrega.
 • Srčana oboljenja koja se karakterišu inicijalnom pojavom otoka na nogama koji se posle šire na stomak i pluća ili se pak otok javlja samo na plućima. U prvom slučaju se radi o bolesti desne srčane komore ili srčane ovojnice, a u drugom slučaju o bolesti leve srčane komore.
 • Oboljenja jetre – edemi se javljaju uglavnom kod odmaklih stadijum bolesti jetre odnosno ciroze. Edemi obično zahvataju noge i stomak a uzrokovani su smanjenom produkcijom belančevina (albumina) u jetri sa posledičnim smanjenjem koncentracije albumina u krvi ili portnom hipertenzijom odnosno otežanim prolaskom krvi kroz jetru.
 • Uzimanje nekih lekova.
 • Uzimanje hormonskih preparata odnosno estrogena takođe može uzrokovati edeme.
 • Smanjena funkcija štitaste žlezde pored drugih simptoma može dovesti i do pojave generalizovanih ili lokalizovanih otoka tela (miksedem)
 • Oboljenja tankog creva (enteropatije) sa posledičnim smanjenjem albumina u krvi
 • Poremećaj limfne cirkulacije more dovesti do otoka ekstremiteta odnosno tzv. limfedema.
 • Neka fiziološka stanja kod žene kao što su trudnoća ili menstrualni ciklusi mogu dovesti do otoka ruku, stopala ili lica.
 • Uzrok edema kod trudnica je zadržavanje tečnosti i ovi otoci se obično pogoršavaju pri kraju trudnoće. Ako su praćeni povišenim pritiskom i pojavom belančevina u mokraći edemi u trudnoći mogu biti znak preeklampsije/eklampsije koje zahtevaju hitan medicinski tretman. Edemi tokom menstrualnog ciklusa nastaju zbog hromonskih promena i ne zahtevaju nikakav tretman pošto spontano nestaju posle ciklusa.
 • Putovanja – duža putovanja odnosno sedenje tokom istih može dovesti do pojave edema stopala i donjeg dela potkolenica
 • Upalna stanja obično dovode do lokalizovanih edema a oni su uvek praćeni bolom i crvenilom kože iznad edema.
 • Ponekad uzrok edema ostaje nerazjašnjen i u tom slučaju govorimo o idiopatskom edemu. Dijagnoza idiopatskog edema se postavlja isključivanjem svih poznatih uzroka edema.

Mehanizam nastanka edema zavisi od vrste edema

Kada su u pitanju generalizovani edemi u nastanku su prisutna dva faktora

 1. Promene hemodinamskih faktora na nivou sitnih krvnih sudova (kapilara) u smislu povećanog hidrostatskog pritiska (oboljenja srca, problem u venskoj i limfnoj cirkulaciji), smanjenja onkotskog pritiska uzrokovanog smanjenjem koncentracije belančevina u krvi i/ili (oboljenja bubrega I jetre) povećane propustljivosti kapilara (alergijske reakcije ili dejstvo nekih lekova). Sve ovo dovodi do pojačanog izlaska tečnosti iz krvnih sudova u međućelijski prostor
 2. Ekscesivno zadržavanje u telu soli i vode koje se javlja kod slabljenja bubrežne funkcije odnosno slabljenja filtracione sposobnosti bubrega ali i kao sekundaran događaj kod oboljenja srca i jetre te uzimanja nesteroidnih antireumatika.

Edemi postaju vidljivi tek kada se količina tečnosti u intersticijumu poveća za 2,5 do 3 litra.

Kod lokalizovanih edema mehanizam nastanka je obično povećana propustljivost krvnih sudova (alergije, upale) ili opstrukcija u protoku limfe (limfedem). Ukoliko se ne utvrdi uzrok edema govorimo o idiopatskom edemu. Ova vrsta edema koji su uglavnom generalizovani najčešće se javlja kod premenopauzalnih žena u odsustvu srčane, jetrene ili bubrežne bolesti. Uz ove edeme neretko se javljaju dijabetes, gojaznost i emocionalni poremećaji kao što su depresija I neuroze.

Pojava ovih edema često je udružena sa neracionalnom i dugotrajnom upotrebom diuretika, laksativa Ili sa povraćanjem čiji je cilj smanjenje telesne težine. Naime, dugotrajna upotreba diuretika dovodi do aktivacije sistema renin angiotensin sa posledičnim zadržavanjem tečnosti i soli u organizmu koji perzistiraju i posle prekida upotrebe diuretika. Isto tako, dugotrajna upotreba veći doza diuretika dovodi do smanjenje volumena tečnosti u cirkulaciji i smanjenje koncentracije kalijuma sa posledičnim razvojem hronične bubrežne slabosti.

Idiopatski edem se mora razlikovati od premenstrualnih edema.

Premenstrualni edemi se javljaju kod mnogi žena, blagi su i obično prolaze spontano posle prestanka ciklusa. Zadržavanje tečnosti kod ovog tipa edema posredovano je hormonskim promenama odnosno povećanjem koncentracije estrogena i prolaktina.

CactiNeaTM suvi vodeni ekstrakt ploda indijske smokve (Opuntia ficus-indica (500mg) (L.) Mill., Cactaceae);

Najnovijim naučnim  istraživanjima  utvrdjeno je da plodovi opuntije obiluju visokim sadržajem vitamina C a bogati su i vitaminima B1 i B2 kao i  provitaminom A.

Imaju znatnu količinu pigmenata i polifenola, biljnih  vlakana, aminokiselina i minerala.Kaktusov plod zbog niskog sadržaja masti i  ugljenih hidrata a visokog sadržaja vode i biljnih vlakana spada u nisko kalorične plodove

Prekomerna upotreba može dovesti do dijareje

Pozitivni rezultati ispitivanja su dokazali da plod ima diuretično dejstvo, antioksidativno kao i dejstvo na očuvanju telesne težine.

 Izuzetna antioksidativna  svojstva

Voće kaktusa smokve (Opuntia ficus-indica (L.)  iz kojeg potiče  CactiNea ™  je najbogatiji biljni izvor indikaksantina  najviše bioraspoloživ betalainski pigment, sa naučno dokazanim svojstvima:

 • Indikaksantin je 20 puta više bioraspoloživ od betanina.
 • Opuntia fucus – indica povećava antioksidativni kapacitet ćelija (+ 50%).
 • Indikaksantin štiti LDL holesterol od oksidacije.
 • CactineaNea ™ indukuje značajan porast glutation peroksidaze (antioksidativni marker) u krvnim ćelijama nakon 7 dana *

Izuzetne karakteristike u eliminaciji  vode

U prošlosti je idijska smokva bila poznata  po detoksifikaciji  i diuretičkom efekatu . Na osnovu ove tvrdnje i objavljenih naučnih  rezultata sprovedena su ispitivanja  i dokazani sledeći efekti CactiNea ™:

 • 27% povećava eliminaciju viška vode **.
 • Ima svojstva koja su uporediva sa referentnim hemijskim lekovima

(hidrohlorotiazid) *.

Klinička studija pokazuje pozitivne efekte i visok nivo prihvatanja (komplijanse)

 • Smanjenje osećaja teških nogu i otoka stopala /zglobova i listova **.
 • Značajan pozitivan uticaj na telesne parametre: gležanj, list noge i

smanjenje obima struka **.

 • 80% žena je uvereno u efekat CactiNea *

* Studija na pacovima (2006): rezultati objavljeni u Phytotherapy Research 2009. (Bisson JF et al. Diuretic and antioxidant effects of Cacti-Nea™, a dehydrated water extract from prickly pear fruit, in rats).

**Studija na ljudima : otvorena  intra-individualna studija na 15 žena sa problemom   zadržavanja vode, sa dnevnom dozom  CactNea ™ od 2g, tokom jedne nedelje (2010).

Cactinea članci: