leviker_clanak

Nealkoholna masna jetra

Jetra ima veliki broj funkcija kao što su: detoksikacija, odstranjivanje otpadnih produkata metabolizma lekova, skladištenje određenih vitamina, minerala i šećera, proizvodnja žuči i esencijalnih proteina plazme, stvaranje faktora imuniteta koji pomažu u borbi protiv infekcije...

venalek-clanak

Bolesti Vena

Prema statistici Svetske zdravstvene organizacije, oštećenja venske cirkulacije su među najčešćim oboljenjima koja se javljaju kod savremenog čoveka. Smatra se da oko 15% celokupne odrasle populacije ima neki od oblika ispoljavanja hronične venske insuficijencije (HVI)...