Intesta (natrijum butirat)

Pravi put do zdravog creva

 • Dijetetski proizvod hrana za posebne medicinske namene.
 • Pakovanje: 60x150mg(natrijum butirata) – kapsule.

Intesta je dijetetski proizvod koji se koristi za potrebe ishrane kod pacijenata na standardnoj terapiji lekovima ili kao samostalni tretman u sledećim slučajevima:

 • Sindrom razdražljivog creva (Sindrom iritabilnog kolona)
 • Inflamatorne bolesti intestinalne mukoze (uključujući inflamatorne bolesti creva, dijareje različite etiologije)
 • Poremećaj crevne flore
 • Intestinalne infekcije i dijareja (uključujući dijareju usled korišćenja antibiotika)
 • Deficit masnih kiselina kratkih lanaca
 • Inflamacija creva u kancerskom stanju posle radioterapije i hemoterapije

Prevalenca  Iritabilnog kolona  iznosi oko 11% u svetu  ¹

Sindrom iritabilnog kolona  (SIK) je funkcionalni poremećaj creva  koji se ispoljava  bolovima u trbuhu, poremećajima u pražnjenju creva, nadutošću  bez prisustva organske bolesti ²

Iritabilni kolon ili  funkcionalni poremećaj creva (RIM IV) predstavlja rekurentni bol u trbuhu, jedan dan nedeljno, poslednja tri meseca, plus dva ili više od sledećih kriterijuma koji su povezana sa:

 • defekacijom
 • promenom  u frekvenciji stolice
 • promenom  u konzistenciji i izgledu  stolice

Kriterijumi poslednja tri meseca, a početak simptoma pre šest meseci ³

C1. Sindrom iritabilnog kolona (IBS) IBS-C, IBS-D, IBS-M
C2. Funkcionalna konstipacija
C3. Funkcionalna dijareja
C4. Funkcionalna abdominalna nadutost/distenzija
C5. Nespecifični funkcionalni crevni poremećaji
C6. Konstipacija izazvana opijatima ³

Inflamatorne bolesti creva su idiopatska hronična zapaljenja creva. U grupu inflamatornih bolesti creva spadaju: Kronova bolest, ulcerozni kolitis i nedeterminisani kolitis. ⁴

Mehanizam delovanja: Jedna od glavnih funkcija bakterija kolona je fermentacija nesvarljivih ostataka vlakana i ugljenih hidrata, kao što su skrob, pektini, celuloza. Fermentacija dovodi do stvaranja masnih kiselina kratkih lanaca (SFCA) od kojih su najzastupljenije acetat, propionat i butirat. ⁵

Ove masne kiseline služe kao izvor energije za kolonocite i pokazuju brojne zaštitne efekte na nivou gastrointestinalnog trakta.

Povećana produkcija (SFCA) masnih kiselina kratkih lanaca značajno smanjuje crevni pH i time promoviše fermentaciju u kolonu. SFCA smanjuje apsorpciju karcinogena i rizik nastanka kolorektalnog karcinoma. ⁶

 • Butirat obezbedjuje normalnu funkciju kolona,održava motilitet i sprečava rast patogene flore.
 • Butirat utiče na  smanjenje  zapaljenja, redukuje apoptozu i inhibiše tumorski ćelijski rast.
 • Apsorpcija butirata promoviše apsorpciju natrijuma, kalijuma i vode, efekte koji mu daju antidiuretske karakteristike.
 • Butirat deluje povoljno na ćelijsku homeostazu, ima antioksidativne, anti-karcinogene i antiinflamatorne funkcije.

 

Literatura:

 1. Lovell RM, Ford AC. Global prevalence of and risk factors for irritable bowel syndrome: a meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2012; 10: 712–721.
 2. Agarwal N, Spiegel BM. h e ef ect of irritable bowel syndrome on healthrelated quality of life and health care expenditures. Gastroenterol Clin North Am. 2011; 40: 11-9.2.
 3. 3.Gastroenterology 2016; 150:1393-1407
 4. Ananthakrishnan AN. Epidemiology and risk factors for IBD. Nat Rev Gastroenterol. Hepatol.  2015 Apr;12(4):205-17.
 5. W Scheppach Effects of short chain fatty acids on gut morphology and function Gut 1994; supplement 1: S35-S38
 6. Roberto Berni Canani, Margherita Di Costanzo, Ludovica Leone, Monica Pedata, Rosaria Meli, Antonio Calignano; Potential beneficial effects of butyrate in intestinal and extraintestinal diseases; World J Gastroenterol 2011 March 28; 17(12): 1519-1528

Odrasli: po 1 kapsula dva puta dnevno,ujutru i uveče uz obrok ili prema preporuci lekara. Preporučeno je da se  proizvod koristiti najmanje 3 meseca.

Deca iznad 7 godina: 1 kapsula dnevno, poželjno uveče uz obrok.Preporučeno je da se proizvod koristi najmanje 6 nedelja. U zavisnosti od individualnih zahteva, lekar može preporučiti drugačije doziranje proizvoda.

Jedna kapsula proizvoda Intesta sadrži 500 mg mikrogranuliranog natrijum butirata i biljnih triglicerida što je ekvivalent 150 mg natrijum butirata.Mikrogranulirana kompozicija omogućava kontrolisano oslobadjanje natrijum butirata.

INTESTA – klinički dokazana efikasnost u tretmanu Sindroma iritabilnog kolona

Klinička ispitivanja potvrđuju da  INTESTA (mikrokapsulirani  natrijum butirat) koji se koristi kao dijetetski proizvod u  lečenju kod pacijenata sa sindromom iritabilnog kolona  smanjuje  simptome bolesti i poboljšava kvalitet života. Odsustvo neželjenih  efekta  ukazuje  da je INTESTA bezbedna i da se dobro podnosi . ²⁻⁴

POTVRDJENA EFIKASNOST INTESTA U KLINIČKIM ISPITIVANJIMA
 • Poboljšanje kvaliteta života
 • Smanjenje učestalosti i težine simptoma bolesti
Poboljšanje kvaliteta života

INTESTA u kombinaciji sa terapijom prve linije značajno poboljšava kvalitet života pacijenata tokom kratkoročnog praćenja u odnosu na grupu  sa terapijom samo prve linije.²

Kratkoročna randomizovana ne-placebo kontrolisana studija (period praćenja 6 nedelja) .

Značajno poboljšanje  kliničkih simptoma (Sindrom iritabilnog kolona)

Došlo je do značajnog kliničkog poboljšanja u odnosu na analizirane simptome kod pacijenata nakon 3 meseca primene  INTESTA u odnosu na pacijente na  placebu.¹

Prisutnost i ozbiljnost kliničkih simptoma su bili procenjeni pomoću Birmingham skale za Sindrom iritabilnog kolona.

Smanjenje osećaja nelagodnosti i abdominalnog bola

Značajno više pacijenata u INTESTA grupi su potvrdili smanjenje abdominalnog bola ili osećaja nelagodnosti  u odnosu na placebo grupu.¹

Statistički značajno poboljšanje nakon 1 meseca (p = 0,0084) i 3 meseca (p = 0,0087) primene, kao i 2 meseca nakon završetka tretmana (p = 0,0023).

Metod ispitivanja pomoću jednog pitanja:

Da li ste imali adekvatno olakšanje abdominalnog bola i osećaja nelagodnosti u protekloj nedelji?

Smanjenje stepena nelagodnosti i jačine bola

Značajno smanjenje stepena nelagodnosti i abdominalnog bola je uočen u INTESTA grupi u poređenju sa grupom koja je primala terapiju prve linije bez INTESTA.³

Smanjenje smetnji nastale defekacijom

Značajno smanjenje broja poremećaja nastalih defekacijom su uočeni u INTESTA grupi u odnosu na grupu samo sa terapijom prve linije bez INTESTA

Statistički značajno smanjenje učestalosti simptoma

Statistički značajno smanjenje učestalosti abdominalnog bola u grupi pacijenata sa  INTESTA tokom 12 nedelja korišćenja.

Procena na osnovu jednog zatvorenog pitanja (da ili ne):

Da li ste primetili adekvatno ublažavanje simptoma sindroma iritabilnog creva koji se odnose na bol u stomaku ili nelagodnost tokom protekle nedelje?

grafik6
Specijalno zaštićena formula obezbeđuje efikasnu isporuku natrijum butirata

Zaštićeni natrijum butirat je potpuno otporan na želudačnu kiselinu

Specijalni lipidni nosač osigurava transport natrijum butirata duž čitave dužine creva sa sporim procesom oslobađanja

Natrijum butirat absorbovan od strane kolonocita

Proizvodjač: Master Pharm, S.A.,Ul Wersalska 8, 91-2013 Lodz, Poljska za Biolek Sp.zo.o. deo Bioton Group Macieryzsy, ul Poznanska 12 05-850 Ozarow Mazowiecki, Poljska

Uvoznik i distributer: VEGA d.o.o.,Vuka Karadžića 41, 14000 Valjevo, Srbija

Literatura:

 1. T. Banasiewicz, E. Kaczmarek, J. Maik, Z. Stojcev, R. Marciniak, P. Krokowicz, M. Drews. Quality of life and clinical symptoms in patients with irritable bowel syndrome receiving complementary treatment with protected sodium butyrate. Gastroenterologia Praktyczna 5/2011.
 2. Crowell M.D., Harris L.,Jones M.P., Chang L. New insights into the pathophysiology of irritable bowel syndrome: implications for future treatments. Current Gastroenterology Reports 2005, 7, 272-279.
 3. W. Tarnowski, K. Borycka-Kiciak, A. Kiciak, J. Friediger, A. Cienciała, R. Zabielski. Outcome of treatment with butyric acid in irritable bowel syndrome – preliminary report. Gastroenterologia Praktyczna 1/2011.
 4. Sodium Butyrate Inhibits Inflammation and Maintains Epithelium Barrier Integrity in a TNBS-induced Inflammatory Bowel Disease Mice Model.

Proizvod nije pogodan za upotrebu kao jedini izvor hrane, proizvod se mora koristiti pod medicinskim nadzorom, namenjen je odraslima i deci iznad 7 godina. Ne uzimati ukoliko postoji preosetljivost/alergija na bilo koju komponentu proizvoda, ne koristiti u periodu trudnoće i laktacije, proizvod ne sme da se koristi ukoliko ne postoji medicinska stanja za koja je namenjen.

 

Proizvodjač: Master Pharm, S.A., Ul Wersalska 8, 91-2013 Lodz, Poljska za Biolek Sp.zo.o. deo Bioton Group Macieryzsy, ul Poznanska 12 05-850 Ozarow Mazowiecki, Poljska.

Uvoznik i distributer: VEGA d.o.o., Vuka Karadžića 41, 14000 Valjevo, Srbija.