Istorijat

Vega d.o.o. je osnovano kao preduzeće u privatnoj svojini, dana 26. avgusta 1991. godine u Valjevu, u iznajmljenom poslovnom prostoru. Cilj osnivanja preduzeća bio je bavljenje prometom na veliko i malo proizvodima farmaceutske i hemijske industrije.

Početak rada preduzeća vezan je za osnivanje apoteke u mestu Krupanj. Apoteka u Krupnju počela je sa radom 12. septembra 1991. godine i bila je prva privatna apoteka u tom mestu. Sledeće godine, tačnije 12. aprila 1992. godine preduzeće Vega d.o.o. je otvorilo i svoju drugu apoteku, u Koceljevi, a krajem 1994. godine i prodavnicu mešovite robe u Valjevu.

veleprodaja-lekova-valjevoKraj 1996. i početak 1997. godine je vreme kada Vega d.o.o. počinje značajnije da se pojavljuje na tržištu, kao snabdevač na veliko zdravstvenih ustanova, zdravstvenih centara, medicinskih centara, privatnih i državnih apoteka i drugih ustanova iz oblasti zdravstvene delatnosti. Ovaj period vezan je za kupovinu objekta i izgradnju sopstvenog poslovnog prostora u ulici Vuka Karadžića br. 41 u Valjevu, gde se preduzeće i danas nalazi.

Od tada pa do danas, preduzeće Vega d.o.o. je iz godine u godinu povećavalo asortiman ponude proizvoda i usluga kao i obim prometa i broj korisnika svojih usluga. Uporedo sa tim, preduzeće je ulagalo u povećanje i proširenje materijalne osnove rada; ulaganjem u proširenje kapaciteta, uzimanjem u zakup i kupovinom poslovnog prostora, nabavkom transportnih sredstava, elektronske, računarske i telekomunikacione opreme i povećanjem broja zaposlenih radnika.

U aprilu 2011. godine Vega d.o.o. je dovršilo izgradnju novog magacinskog prostora, u ulici Selimira Đorđevića bb u Valjevu, urađenog u skladu sa ISO standardima, smernicama DPP i DDP i potrebama preduzeća. Time su značajno unapređeni procesi vezani za prijem, čuvanje, skladištenje i otpremu robe.

Danas, sa sigurnošću možemo reći da preduzeće Vega d.o.o. predstavlja jednog od najznačajnijih svabdevača tržišta Srbije, farmaceutskim, hemijskim i medicinskim proizvodima.