Kontakt

„Vega“ d.o.o. Valjevo
ul. Vuka Karadžica 41
14000 Valjevo
Tel/Fax: +381 14 220 251
E-mail: vega_va@open.telekom.rs
Magacin „Vega“ d.o.o. Valjevo
ul. Selimira Djordjevića bb
14000 Valjevo
Tel/Fax: +381 14 249 060
E-mail: magacin@vegadoo.rs

 

PDV-obrazac

PDV obrazac

Identifikacioni podaci

Identifikacioni podaci