Leviker

 • Pakovanje:30 tableta (1 tableta ) sadrži: standardizovani ekstrakt Prunus mume 150 mg i Holin 82,5 mg
 • Preporučen način primene Levikera za odrasle:  1 tableta dnevno uzeta sa čašom vode ujutru uz doručak u vremenskom trajanju od 3 meseca.

Leviker je dodatak ishrani,  prirodno rešenje za poboljšanje funkcije jetre kod pacijenata sa masnom jetrom , koji doprinosi održavanju normalne funkcije jetre i normalnog metabolizma masti.

Leviker poboljšava parametre kao što su:  ALT, AST, GGT, Trigliceridi,  HDL i šećer.

Leviker

Jetra (hepar) je najveći organ u ljudskom telu

Njena težina iznosi oko 1500 grama odnosno 2% celokupne telesne težine. Jetra ima veliku regenerativnu moć i veliku otpornost na razne poremećaje i posle mestimičnih nekroza u jetri, npr. u akutnom hepatitisu, izlečenje je kompletno i bez posledica.

Neretko se dešava da regeneracija nije kompletna i nekrozno tkivo se zamenjuje fibroznim, sa znacima hronične lezije.

U kliničkom pogledu, u jetri može da se poremeti krvotok i snabdevanje krvlju, da se oštete hepatociti, Kupfferove ćelije, ili bilijarni putevi.

leviker-jetra

Određene bolesti jetre mogu oštetiti pojedine ili sve ove elemente istovremehno, od čega i zavise klinički simptomi bolesti i metaboličke promene. Simptomi kod oboljenja jetre zavise od jačine nekroznog procesa u jetri ili otežanog prolaza žuči.

Pojava fibroze u jetri sama po sebi ne daje nikakve simptome; kliničke manifestacije su posledica portalne hipertenzije.Jetra ima veliki broj funkcija kao što je:detoksikacija, odstranjivanje otpadnih produkata metabolizma lekova, skladištenje određenih vitamina, minerala i šećera, proizvodnja žuči i esencijalnih proteina plazme, stvara faktore imuniteta, koji pomažu u borbi protiv infekcije.

Poremećaji i oštećenja jetre mogu biti različite prirode (zapaljenjska stanja jetre i masna jetra), ili trajnih oštećenja jetre formiranje vezivnog tkiva, ciroza i karcinom.

Peranhimske ćelije – hepatociti čine najveći deo organa jetre.

Oni su najodgovorniji za brojne metaboličke procese u jetri – omogućavaju centralnu ulogu jetre u metabolizmu.

Njene glavne funkcije uključuju stvaranje i ekskreciju žuči, regulaciju stabilnosti glikemije, sintezu lipida i sekreciju plazminih lipoproteina, regulisanje metabolizma holesterola;

Jetra učestvuje u stvaranju ureje, serumskih albumina, faktora koagulacije, enzima i brojnih drugih proteina, i najzad metabolizam i detoksikaciju lekova i drugih supstanci u organizmu.

Kupfferove ćelije koje oblažu hepatične sinusoide važan su sastavni deo retikuloendotelnog sistema. Ove ćelije predstavljaju filter za strane materije u organizmu, otklanjaju bakterije i toksine i imaju važnu ulogu u povećanju imunoloških sposobnosti organizma.

Jetra je, zbog prisustva Kupfferovih ćelija i bogate snabdevenosti krvlju, veoma važan organ u suprotstavljanju infekcijama i nekim sistemskim oboljenjima.

Uloga jetre u organizmu od izuzetnog je značaja. Posebno je od značaja metabolička i hemodinamska uloga. Od metaboličkih funkcija od posebnog je značaja sinteza belančevina plazme, detoksikaciona funkcija jetre i funkcija stvaranja žuči.

Sinteza belančenina plazme

U jetri se stvara najveći deo belančevina plazme: celokupni serumski albumin i 80% alfa i beta globulina, dok se gama globulini stvaraju u ekstra hepatičkom retikulumu  sistemu. U hroničnim oboljenjima jetre, sintetska funkcija jetre je trajno oštećena – otuda sniženje onkotskog pritiska i pojava ascitesa u trbušnoj duplji.

Uloga u koagulaciji krvi

Jetra ima jednu od najvažnijih uloga u procesima koagulacije krvi. Smatra se da su hepatociti odgovorni za sintezu čak 11 proteina neophodnih hemostaznom mehanizmu.

To su: fibriginogen, protrombin, faktori V, VII, IX i XII, prekalikrein i kininogen, antitrobin III i plazminogen.

Prema novim podacima iz literature moguća je i sinteza faktora VIII (antihemofilni faktor) od strane retikuloendoteleskog sistema jetre.

Detoksikaciona funkcija jetre

Jetra ima najveću ulogu u odbrani organizma od mnogobrojnih toksičkih materijala koje se stvaraju u endogenom metabolizmu.

U egzogene toksičke materijale ubrajaju se i brojni lekovi čiji se metabolizam obavlja  u jetri.

U procesu oslobađanja organizma od hemijskih supstanci razlikuju se dva puta: eliminacija, kojom se hidrosolubilni molekuli izlučuju preko bubrega i  „detoksikacija“ – metabolizam liposolubilnih molekula koja se obavlja u hepatocitima.

Uloga u stvaranju žuči (holeraza)

Žuč se sastoji od vode i organskih materija koje su rastvorene u njoj.

Neorganski sastojci žuči su elektroliti (natrijum, kalijum, hlor, bikarbonati); od organskih jedinjenja tu su konjugovani bilirubin, žučne soli, fosfolipidi i holesterol.

Holesterol, koji je nerastvoriv u vodi, održava se u rastvorljivom stanu u žuči zahvaljujući žučnim solima koje imaju tzv. deterdžentsku ulogu.

Žuč se izluči u duodenum u količini od 1.000 ml za 24 časa.

Uloga u metabolizmu bilirubina. Najveći deo bilirubinskog pigmenta (80-85%) stvara se u retikuloendtelnom  sistemu slezine razgrađivanjem hema iz ostarelih eritrocita. To je splenička faza u metabolizmu bilirubina. Manji deo bilirubina (15-20%) nastaje u koštanoj srži i u jetrinom retikulo endotelnom  sistemu, kada se hemoglobin stvara iz porfirinskog prstena, a ne ugrađuje se u eritrocite. Bilirubin koji se stvara u koštanoj srži i jetri naziva se „šant bilirubinemije“.

Merenja aktivnosti jetre: važan skrining za otkrivanje bolesti jetre

 • GGT (gamma-glutamyil transferase) GGT је trenutno najosetljiviji enzim i indikator za bolesti jetre
  • Visok nivo GGT je povezan sa masnom jetrom , insulinskom rezistencijom, DM tip 2, gojaznošću i drugim metaboličkim faktorima rizika.
 • AST (aspartate aminotransferase) i ALT (alanine aminotransferase)
  • АLТ i АSТ su transaminaze smeštene u ćeliji jetre i koje ulaze u cirkulaciju kada  su  hepatociti oštećeni.
  • Povišeni enzimi jetre mogu  biti pokazatelj upale ili oštećenja hepatocita.
  • Povišen odnos АLТ / АSТ se javlja kod pacijenata sa nealkoholnom masnom jetrom  i sa visokim rizikom za nastanak fibroze.

Nealkoholna masna jetra (NAFLD):

Epidemiologija: prevalenca 20-30% odrasle populacije

No.1 uzrok bolesti jetre

Način života i način ishrane čine osnovni  uzrok oštećenja jetre

 • NAFLD se definiše kao prekomerno nagomilavanje masti (> 5% u  hepatocitima )
 • NAFLD pogađa око 20-30% odrasle populacije u svetu
 • NAFLD  je povezana sa metaboličkim sindromom i kardiovaskularnim bolestima : 70% pacijenta sa masnom jetrom ima i metabolčki sindrom
leviker

Sedentarni rad

70% odrasle populacije u zapadnim zemljama ima sedentarni posao

leviker

Nezdrava ishrana

Velika povezanost  između steatoze i insulinske rezistencije

leviker

 Prekomerna težina

40% odrasle populacije ima povećanu telesnu  težinu ili gojaznost (WHO)

Tipične kliničke i biohemijske promene kod nealkoholne masne bolesti jetre

leviker

PRUNUS MUME hepatoprotektivno  i antioksidativno super voće

Prunus mume poznata  као japanska kajsija , која се široко koristi  као zdrava hrana u Аziji  (uglavnom u Kini, Koreji i Japanu)

Vekovima su korišćeni delovi ove biljke u tradicionalnoj medicini  za ublažavanje simptoma groznice, kašlja,  crevnih poremećaja.

leviker
leviker

Holin  i njegova uloga 

Holin  – vitamin iz grupe B kompleksa  rastvorljiv u vodi

Održava strukturni integritet ćelije

On se koristi u sintezi gradivnih komponenti ćelijskih membrana

Holin je prekursorni molekul za neurotransmiter acetilholin koji ima veliki broj funkcija, kao što su memorija i kontrola mišića.

Holin, hranljivi sastojak koji pomaže u prenošenju signala između nervnih ćelija

Holin održava jetru zdravom pomažući  da se masti iz jetre prebace u ćelije u telu.

Holin proizvodi fosfatidilholin (PC), koji je ključan za stvaranje masne supstance koja se koristi za formiranje ćelijskih membrana, a fosfatidilholin može biti korišćen od strane tela kao izvor holina

Holin se  dobija  od namirnica koje sadrže lecitin, koje  telo razlaže u holin. Neke namirnice koje sadrže lecitin su pirinač, jaja, crveno meso, jetra, kupus, karfiol, soja, leblebije, sočiva, zeleni pasulj, grašak i sojin lecitin.

 • Leviker ima hepatoprotektivna , antioksidativna, antiinflamatorna dejstva
 • Leviker  omogućava : rešavanje problema masne jetre
 • Leviker kao suportivna terapija kod pacijenta (lekovi)
 • Leviker : opšta detoksikacija
 • Leviker – klinički dokazano rešenje

Leviker – klinički dokazana efikasnost Levikera u održavanju homeostaze : randomizovana , dvostruko slepa, placebo kontrolisana studija.

leviker

Posle  12 nedelja , nivoi   АLТ, АSТ i GGТ su značajno smanjeni  u odnosu na placebo(р<0.01)

Leviker doprinosi  značajnom poboljšanju nivoa enzima jetre pokazatelja zdravstvenog stanja jetre.

Odnos LDL / HDL značajno se smanjio (p <0,05) nakon 3 meseca. HDL i trigliceridi , dva faktora rizika vezana za  metaboločki sindrom , takođe značajno poboljšanje u odnosu na placebo (p <0,05) nakon 3 meseca.

Leviker članci: