Prof. dr Ksenija Bošković na Lazinim danima u Šapcu

Prof.dr Ksenija Bošković  redovni profesor Medicinskog fakulteta, lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista reumatolog, primarijus iz  Specijalne bolnice za reumatske bolesti Novi Sad je 4.novembra u hotelu  “Sloboda”  u Šapcu  na 44. Lazinim danima održala  Stručni sastanak sa temom:

“Klinički aspekti osteoporoze i suplementacija u cilju smanjenja rizika za nastajanje osteoporoze”

Profesorka je u zaključku predavanja ukazala na značaj prevencije, da  ranom dijagnozom ( DXA, FRAAX),  edukacijom  pacijenata,  promenom  stila života, ishrane, adaptiranom   fizičkom  aktivnošču  i vežbanjem kao i  primenom suplementacije i  lekova možemo uticati na krajnji ishod i kvalitet života.

download-ppt-icon

Preuzmi Power Point prezentaciju