O nama

Kompanija VEGA Valjevo je veledrogerija koja se bavi uvozom, nabavkom, skladištenjem, prodajom i distribucijom lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih proizvoda, kozmetičkih i sredstava opšte upotrebe, sa tradicijom u poslovanju na tržištu Republike Srbije dugom 30 godina.

Prodajni asortiman kompanije VEGA obuhvata oko 10.000 artikala, farmaceutskih i drugih proizvoda, skladištenih na 6.500m2 prostora, savremenog distributivnog centra u Valjevu, koji ispunjava najstrožije zahteve definisane smernicama Dobre prakse u distribuciji (GDP). Zahvaljujući razvijenoj distributivnoj mreži, sa 90 dostavnih vozila, proizvodi se isporučuju na dnevnom nivou u više od 3.900 objekata, pre svega, apoteka u privatnoj i javnoj svojini, domova zdravlja, bolnica, klinika i kliničkih centara u zemlji.

Poslovnom sistemu VEGA pripada i lanac apoteka, Apotekarska ustanova “Vegafarma”, sa 60 ogranaka u Beogradu, kolubarskom, mačvanskom, šumadijskom, južno-banatskom i sremskom okrugu. AU Vegafarma efikasno realizuje usluge farmaceutske zdravstvene zaštite svojim pacijentima, izdavanja lekova na recept Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i komercijalne prodaje farmaceutskih proizvoda iz svog asortimana krajnjim korisnicima.

U našem poslovnom sistemu zaposleno je više od 500 radnika koji kontinuirano rade na stvaranju i usavršavanju moderne organizacije u cilju obezbeđivanja svih usluga potrebnih kako pacijentima, tako i profesionalcima zdravstvene struke. Odgovorno koristimo sve savremene tehnološke procese rada sa željom da budemo dostupni na celoj teritoriji Srbije i obezbedimo potreban lek krajnjem korisniku naših usluga, pacijentu.

Osnovni cilj kompanije VEGA predstavlja efikasnu distribuciju proizvoda iz veleprodajnog asortimana, u skladu sa zahtevima kupca, kao i kontinuirani proces unapređenja kvaliteta usluge sa željom za stvaranje čvrstih partnerskih odnosa, sa posebnim osvrtom na logističke procese, tehnologije, rešenja i zaposlene koji svakodnevno sprovode niz složenih operacija.

Politika kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, zasnovana je na implementiranim principima poslovanja, usklađenim sa aktuelnim smernicama standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, zakonom propisanim obavezama i posebnim zahtevima naših poslovnih partnera.

VEGA je dugogodišnja, neraskidiva karika između proizvođača i krajnjeg korisnika.